insect bite relieftherapik


 

insect bite relief insect bite relief insect bite relief

Những nơi bạn có thể bị côn trùng cắn...
Trang chủ Côn trùng Sản phẩm

Cách sử dụng
& Phòng ngừa

Ý kiến người dùng Mua hàng Liên hệ

 

 

 


Therapik®>>Therapik® Nghiên cứu lâm sàng  

Để chứng minh tính hiệu quả của Therapik ® cho mục đích sử dụng, đánh giá lâm sàng được tiến hành ở Venezuela, Pháp, Ý và Reunion (Mascarene Islands). Ở Venezuela, tổng cộng 35 người đã được điều trị trong khoảng thời gian 4 tháng trong 1988-1989. 32 trong số 35 người bị côn trùng hymenopterous cắn và 3 người còn lại sử dụng thiết bị để điều trị muỗi và bọ chét cắn. Hầu hết Therapik ® được sử dụng để điều trị những vết cắn đơn lẻ. Tuy nhiên, có một số trường hợp điều trị nhiều vết cắn chẳn hạn như có một người đàn ông 30 tuổi bị ong cắn tổng cộng 30 đốt. Therapik ® được sử dụng để giảm đau nhẹ trong đường đến bệnh viện để điều trị. Cụ thể những vết thương được điều trị trong nghiên cứu Venezuela là như sau:

Hymenopterous Côn trùng

Ong đốt: 6 người/12 vết đốt - Muỗi cắn: 2 người/20 - 25 vết cắn
Ong Vò Vẻ: 25 người/63 vết đốt - Bọ chét cắn: 1 người/10 cắn
Kiến cắn: 1 người/2 vết cắn

Trong nghiên cứu này bao gồm cả nam và nữ ở độ tuổi từ 18 tháng đến 53 tuổi. Người bị cắn đã yêu cầu lưu lại số lượng và loại côn trùng chích hay cắn, thời gian trôi qua giữa các vết cắn và điều trị bằng Therapik ®, và thời gian áp nhiệt. Người sử dụng cũng được yêu cầu đánh giá hiệu quả của các thiết bị trên thang điểm từ 1 (rất tốt) đến 4 (không có tác dụng), và bất kỳ chi tiết tác dụng phụ.

Trong 33 của 35 trường hợp, hiệu quả của Therapik ® được đánh giá là "rất tốt". Xếp hạng còn lại bao gồm 1 "tốt" Đánh giá cho tổng cộng 10 vết muỗi đốt, và 1 đánh giá "trung bình" cho các cá nhân với 30 vết đốt ong. Người đàn ông ngoại lệ với 30 vết ong vò vẻ đốt và 1 người đàn ông khác cũng 30 tuổi với một phản ứng dị ứng với ong đốt, không có tác dụng phụ nào. Bảng tóm tắt chi tiết của nghiên cứu này được trình bày trong một bảng bao gồm tài liệu này.

Năm 1988, trong 4 tháng nghiên cứu lâm sàng tương tự đã được tiến hành tại các nước khác nhau ở Pháp, Ý và ở châu Phi trên đảo Mascarene Reunion. Ngoài côn trùng đốt và cắn, nghiên cứu này cũng bao gồm các vết đốt từ động vật biển khác nhau. Tổng cộng có 34 người của cả hai giới tính trong độ tuổi từ 15 đến 78 tuổi đã được đưa vào nghiên cứu. Điều trị cụ thể như sau:

Côn trùng Hymenopterous

Ong đốt: 13 người/13 vết đốt - Muỗi cắn: 3 người/11 vết cắn
Ong vò vẻ đốt: 4 người/4 vết đốt – Nhện cắn: 1 người/1 vết cắn
Ong bắp cày đốt: 2 người/2 vết đốt - Cây tầm ma cắn: 2 người/18 vết đốt
Đốt kiến: 2 người/7 vết đốt – Con ve cắn: 1 người/1 vết cắn


Sinh vật biển

Lọai cá lạ cắn: 3 người/3 vết đốt
Sứa đốt: 2 người /17 - 25 vết đốt
Cá Bọ cạp chích: 1 người/1 vết chích
Như trong nghiên cứu của Venezuela, người sử dụng đã yêu cầu lưu lại số lượng và loại côn trùng chích hay cắn, thời gian trôi qua giữa các vết cắn và điều trị bằng Therapik ®, và thời gian áp nhiệt. Người sử dụng cũng được yêu cầu đánh giá hiệu quả của các thiết bị trên thang điểm từ 1 (rất tốt) đến 4 (không có tác dụng), và bất kỳ chi tiết tác dụng phụ.

Trong số 28 của 34 người trong nghiên cứu này, hiệu quả của Therapik ® được đánh giá là "rất tốt". Năm thành viên đánh giá hiệu quả của thiết bị là "tốt"; các người này đã bị đốt hoặc cắn từ ong, cá bọ cạp, cá dệt, sứa và nhện. Bảng tóm tắt chi tiết của nghiên cứu được trình bày trong một bảng bao gồm những tài liệu này.

Có một sự khác biệt nhỏ trong quá trình lưu dữ liệu giữa hai nghiên cứu trong đó Venezuela ghi thời gian áp dụng là thời gian mà thật sự có cảm giác nóng, trong khi những nguời ở tất cả các trang web khác thì tính thời gian sử dụng như thời gian bấm nút nguồn. Dữ liệu có thể được điều chỉnh bằng cách thêm khoảng mười giây vào dữ liệu Venezuela.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không ai trong số những người sử dụng báo cáo bỏng hoặc tổn thương da do sử dụng Therapik ®. Trong thực tế, không có tác dụng phụ liên quan đến thiết bị này và điều này đã được ghi nhận. Người ta tin rằng các dữ liệu thu thập được trong các thử nghiệm lâm sàng có hiệu quả cao, tiện ích và hiệu quả của thiết bị là để điều trị đau ngứa và khó chịu từ nhiều loại động vật côn trùng đốt cắn và sứa biển. Ngoài ra, Therapik còn giúp loại bỏ ngứa và khó chịu của những loại côn trùng khác cắn đốt.

 

Copyright 2013 MorePower2U